Netwerkleden Profiel

Ons succes is gebaseerd op het verlenen van een constant hoog niveau van klantenservice binnen ons hele netwerk. Daarom kennen wij het lidmaatschap alleen toe aan de allerbeste transportbedrijven in de sector. Dit zorgt ervoor dat de normen en de verwachtingen van de klant in stand worden gehouden over het hele continent.

Zoals te verwachten is, is dit proces robuust en transparant en wordt het uitgevoerd onder strikte regels van vertrouwelijkheid voor beide partijen.

Row of Palletways trucks

Vereisten voor lidmaatschap

Ons succes is gebaseerd op het verlenen van een over het geheel genomen constant hoog niveau van klantenservice. Daarom wordt het lidmaatschap toegekend aan de allerbeste in de bedrijfstak om ervoor te zorgen dat de normen en de verwachtingen van de klant in stand worden gehouden binnen het hele netwerk.

Om te beginnen aan het proces van lidmaatschap moet u beschikken over:

  • De passende sectoraccreditaties (bijv. gebruikslicentie)
  • Een geregistreerde en operationele bedrijfsruimte
  • Krachtig beheer en financiële stabiliteit
  • Een adequate en gemengde vloot met gelede en stabiele voertuigen die in staat zijn de gevraagde diensten uit te voeren. 
  • De drive om succesvol te zijn en te groeien met een focus op een excellente dienstverlening 

Voor meer informatie over lidmaatschap kunt u hier vandaag nog contact opnemen met ons team.

Share this page:  
;