Brexit – Bedrijven niet goed voorbereid

Palletways Benelux Nijmegen Hub

Hoe transportpartners kunnen helpen

In 2019 was rond de helft van alle import naar het Verenigd Koninkrijk afkomstig uit de EU, met een waarde van 304 miljard euro. In dezelfde periode exporteerde het Verenigd Koninkrijk goederen ter waarde van ongeveer 193,7 miljard euro naar de EU. Op 1 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Onafhankelijk of er wel een Bexit-deal tot stand komt, zullen na de jaarwisseling de douaneaangiftes, exportvoorwaarden en belastingregelingen voor deze enorme hoeveelheid transacties aanzienlijk veranderen. Bedrijven kregen een overgangsperiode van één jaar om in kaart te brengen wat de nieuwe handels- en douanevereisten voor hun bedrijfsprocessen en systemen betekenen en deze zo nodig hierop aan te passen. In dit artikel kijken we naar wat bedrijven precies moeten voorbereiden om hun supply chain straks soepel door te laten lopen. Ook kijken we in hoever bedrijven in de Benelux zich al hebben weten voor te bereiden en hoe transportpartners zoals Palletways klanten kunnen ondersteunen bij dit proces.

Wat veranderd

Als er geen handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de EU  komt, gelden vanaf 1 januari 2021 de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent dat voor alle export- of importgoederen van en naar het Verenigd Koninkrijk douaneaangifte moeten worden gedaan omdat deze onderhevig zijn aan invoerrechten. Dat houdt in dat ondernemers extra handelingen moeten uitvoeren die invloed zullen hebben op transportkosten en doorlooptijd. Straks moet men op basis van een HS-code bepalen welk importtarief betaald moet worden en welke documentatie nodig is. Hierdoor kan het aantal administratieve handelingen flink oplopen. Zo kan een product dat nu met 2 documenten over de grens getransporteerd mag worden, straks minimaal 8 documenten nodig hebben. De omvang van deze douaneformaliteiten zijn afhankelijk van het bestaan van een vrijhandelsovereenkomst, dus een Brexit-Deal. Wat verder geregeld moet worden heeft Palletways in een overzicht samengevat:

 • Aanvragen geregistreerd EORI-nummer (registratie- en identificatienummer van de Europese Unie voor bedrijven die goederen in- of uitvoeren binnen of buiten de EU)
 • HS-codes voor te vervoeren goederen
 • Exportvergunningen voor alle goederen die er een nodig hebben
 • Een volledige handelsfactuur waarin het volgende vermeld staat:
  • HS-codes voor alle goederen
  • Code douaneprocedures
  • Omschrijving van de goederen
  • Waarde van de goederen
  • Aantal
  • Gewicht
  • Land van herkomst
  • Licentie waar van toepassing
  • Reden voor export
  • ICC Incoterms® (gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden)

Status voorbereidingen bedrijven

Door de onzekerheden, zoals de lopende onderhandelingen en de Corona-pandemie, hebben veel bedrijven een afwachtende houding aangenomen waardoor ze nu in de knel dreigen te komen. Uit een onderzoek onder logistieke dienstverleners in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk van Flows.be en Sapio Research in opdracht van Decartes blijkt dat veel bedrijven nog niet de juiste voorbereidingen hebben getroffen. Dat kan fatale gevolgen hebben voor bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk aangezien de overgangsperiode op 31 december 2020 eindigt.

Waar de helft van de logistieke bedrijven in de Benelux nog verwacht de gevolgen van de Brexit pas vanaf 2021 te voelen, geeft rond een kwart aan de gevolgen nu al te merken. Dat verklaart waarom bijna twee derde van de supply chain managers uit de Benelux en 45% van de managers uit het Verenigd Koninkrijk zich veel zorgen maken over de gevolgen van de Brexit. Zorgen zijn onder andere eventuele vertragingen in de supply chain (48%), import- of exporttarieven (42%), importquota’s (39%), douaneaangiften (37%) en het overleggen van veiligheidsinformatie (41%). Alle deze dingen betekenen niet alleen tijd- en kosten-intensieve handelingen en inspanningen om de supply chain soepel draaiende te houden maar ook veel meer risico.

Ook blijken veel bedrijven nog niet goed voorbereid op de Brexit, wil dat echter niet zeggen dat ze zich er niet mee bezig houden. Zo staat voor supply chain managers in de Benelux inzicht krijgen op de impact van douanedeclaraties op de supply chain bij de in- en uitvoer van goederen op de eerste plek (80%). De helft van de managers is ook druk bezig met het vastleggen van afspraken over levering en prijzen na de Brexit door contracten aan te passen of Brexit-clausules toe te voegen. Voor de uitdagendere documentatie voor import- en exportaangiftes zijn 40 percent van hen bezig met de implementatie van ondersteunende software. Bijna even veel overwegen om de import en export uit te besteden aan een douane-expediteur (37%). Zo kunnen transportpartners helpen zeker te gaan dat alle nodigen documenten zijn ingevuld. Palletways biedt haar klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid met de Palletways Portal alle benodigde douanedocumenten online in te vullen en licenties rechtstreeks te uploaden. Ook zal Palletways controleren of alle informatie aanwezig en in het juiste format is aangeleverd. Zo kunnen vertragingen bij de douane door ontbrekende documentatie worden verminderd en tijd en kosten worden bespaard.

Kansen

Elke crisis creëert ook kansen. Het herorganiseren van de toeleveringsketen was de laatste jaren al een trend. De Brexit werkt nu als katalysator om de keten sneller flexibeler en dus crisisbestendiger in te richten. Door de vrees van langere en dure afhandeltijd aan de grens overwegen bedrijven nu  distributiecentra te verplaatsen,  transporten te optimaliseren om het aantal douaneactiviteiten omlaag te brengen en aarzelen ze ook niet om zich daarnaast te heroriënteren om op andere markten en met leveranciers te gaan werken. De Palletways-hub in Nijmegen gaat na de Brexit een belangrijke rol spelen bij het centraal verzorgen van de in- en uitklaring en de goederenstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. Sinds het definitieve Brexit-besluit in juni 2016 heeft Palletways hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er uitgebreide processen en structuren zijn om leden en klanten te ondersteunen om ook na 1 januari 2021 goederen zonder vertragingen te blijven vervoeren. Rob Manders, General Manager Benelux verteld: “We zijn ervan overtuigd dat we de infrastructuur, expertise en lokale kennis hebben om onze leden en klanten door deze overgangsperiode te loodsen. We hebben een toegewijd Brexit-klantenserviceteam dat onze partner vanaf 1 november ondersteunt bij alle aspecten van internationale verzendingen. Het team heeft een grondige kennis van het volledige internationale netwerk, zodat ze het beste advies kunnen geven over lokale en internationale regels en ondersteuning kunnen bieden om de beste manier te vinden om uw pallet via het netwerk te verzenden.”

Let op/Tip

De Brexit kan gevolgen hebben voor de status van het eindproduct. Afhankelijk van de percentage onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk in de productsamenstelling kan de status veranderen van EU-goed in VK-goed. Hierdoor kan de preferentiële status van het eindproduct door de handelsverdragen van de EU met derde landen niet meer van toepassing zijn. Dat kan een producten duurder maken of zelfs de transport naar bepaalde landen verboden maken.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.  Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  Meer informatie